اسباب بازی کودکان - شفاسنتر

اسباب بازی صدادار الکترونیکی برای کودکان و آسیبهای زبانی

⁉️آیا می دانید که اسباب بازی های صدادار الکترونیکی تکامل زبانی را در نوزادان کند می کنند

?بررسی نشان می دهد برخلاف آنچه تصور می شود، اسباب بازی های صدادار الکترونیکی راه مناسبی برای تکامل ذهنی کودکان نیست و اسباب بازی هایی که حرف می زنند، بازی می کنند یا موسیقی پخش می کنند ممکن است تکامل زبانی را در نوزادان کند کنند.

برگرفته از:w