ریفلاکس نوزاد - شفاسنتر

ریفلاکس نوزادان و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

?نوزادان گرم و سرد – #برگرداندن‌شیرمادر

زنان اگر در دوران بارداری بیش از حد سردی بخورند مغز جنین دچار سردی بیش از حد می شود .
ویژگی نوزاد سرد :
فرزند به دنیا آمده خواب خواب است – کاملا پخمه – پف آلود – پوست سفید – موی سر کم و موی روشن کرکی- دهان شل دارد – شیر را زود برمی گرداند.
ویژگی نوزاد گرم :
رنگ پوست تیره – موی تننوزاد درمانی کامل بر مبنای طب سنتی

?دکتر حسین خیراندیش?

?نکاتی درباره اطفال?

?زنان اگر در دوران بارداری بیش از حد سردی بخورند مغز جنین دچار سردی بیش از حد می شود .

?ویژگی نوزاد سرد : 

فرزند به دنیا آمده خواب خواب است – کاملا پخمه -پف آلود- پوست سفید- موی سر کم و موی روشن کرکی- دهان شل دارد – شیر را زود برمی گرداند.?

?ویژگی نوزاد گرم :

رنگ پوست تیره ̵