زائرین اربعین - شفاسنتر

زایرین بازگشتی از پیاده روی اربعین و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

۱- اگر تب دارید دمنوش بنفشه و ختمی یا عرق بید و کاسنی میل یا پاشوره
۲- ریزش اب بینی را با روغن مالی به پیشانی و روی بینی به روش ارام
روغنهای کرچک یا بابونه یا بادام شیرین ویا بادام تلخ درصورت استمراار
۳- چرک گلو غرغره با اب رقیق جوش شیرین یا اب رقیق اویشن
۴- ورم پاها و گرفتگی پاها را نیم متر بالا و گرم نگه داشتن و روعن بابونه از پایین بسفر اربعین و پیاده روی و تمهیدات آن بر مبنای اسباب سته ضروریه

تدابیر و توصیه ها در مورد پیاده روی اربعین

اولین بار است که از دیدگاه طب سنتی تدابیر یک سفر خاص به صورت مدون و مشخص مطرح می شود. انشاءالله مطالبی ارائه دهیم که زوار با یک سلامت خوب جسمانی همراه شوند و بیشترین استفاده را از این سفر معنوی ببرند.

سته ضروریه

بسیار مهم است که منظم به موضوع ورود کنیم. پس اول کلیات و علوم پایه طب سنتی (طب ن?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن