زانوی آب آورده - شفاسنتر

زانو آب آوردن را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

علل آب آوردن زانو ها

????

پاسخ 

ضربه و اسپاسم عروق و پارگی عروق+ تغذیه سرد و تر و سوداوی بلغمی زیاد خوردن + ساییدگی زانو براثر ورزش سنگین +زمینه های روماتیسمی تدریجی +آرتروز+آلوو ترشک و سرکه جات زیاد خوردن +خشکی زانو + دردهای زانو براثر کشیدگی +کیست زانو +چاقی وزن +نقرس احتمالی+ آب یخ گذاشتن برروی زانو برمبنای غلط

???????

راهکار درمانی :

م

زانو آب آوردن را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

علل آب آوردن زانو ها

????

پاسخ 

ضربه و اسپاسم عروق و پارگی عروق+ تغذیه سرد و تر و سوداوی بلغمی زیاد خوردن + ساییدگی زانو براثر ورزش سنگین +زمینه های روماتیسمی تدریجی +آرتروز+آلوو ترشک و سرکه جات زیاد خوردن +خشکی زانو + دردهای زانو براثر کشیدگی +کیست زانو +چاقی وزن +نقرس احتمالی+ آب یخ گذاشتن برروی زانو برمبنای غلط

???????

راهکار درمانی :

م

زانو آب آوردن را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

علل آب آوردن زانو ها

????

پاسخ 

ضربه و اسپاسم عروق و پارگی عروق+ تغذیه سرد و تر و سوداوی بلغمی زیاد خوردن + ساییدگی زانو براثر ورزش سنگین +زمینه های روماتیسمی تدریجی +آرتروز+آلوو ترشک و سرکه جات زیاد خوردن +خشکی زانو + دردهای زانو براثر کشیدگی +کیست زانو +چاقی وزن +نقرس احتمالی+ آب یخ گذاشتن برروی زانو برمبنای غلط

???????

راهکار درمانی :

م

زانو درد و یا زانوی آب آورده را با نگاهی به طب سنتی چگونه درمانش کنیم

??راهکار ها برای زانو

۱-اگر حساسیت پوستی و کهیری نیست پودر نرم نرم سیاهدانه را با عسل مرغوب مخلوط کرده و روی زانو و اطرافش مالیده شود ( قبلا ازاله مو در این ناحیه انجام شود). + هم چنین پودر سنجد را با شیر داغ گاو مخلوط کرده و پس از اندکی خنک شدن یک قاشق عسل مخلوط کرده و صبح هنگام میل شود و اندکی دل درد را تحمل کرده و پیاده روی انجام شود

زانوی آب آب آورده در سنین بالا و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال
خالم سن ۵۵ ساله زانوش اب اورده وورم کرده و برای درمانش با طب سنتی از چه داروی استفاده کنه

جواب
زانوی اب آورده یعنی غلبه خلط بلغم درنیم تنه پایین و با آب کشیدن ان با سرنگ و زالو اندازی ،، مشکل اصلی که حل نمیشه این کارهای انحرافی را رها کنید و چون سن او در خط بلغمی است پس
شما تغذیه سرد و سوداوی را حذفش کن و روغن سیاهدانه خالص با ع