تقویت عمومی بدن

درمان کم خونی(خونساز)

تقویت قوای جنسی

بعد از زایمان

مفید برای بعد از دوران نقاهت

بعد از پریود های شدید خصوصا وقتی دختران جوان به سن بلوغ میرسند و تازه پریود میشوند

مفید برای شب زفاف

کمبود اسپرم

بی میلی مردان وکمی شهوت

مواد لازم

مغز گردو ۵۰ گرم نیم کوب شده

مغز بادام ۵۰ گرم نیم کوب شده

مغز پسته ۵