زبان باردار - شفاسنتر

زبان و باردارشدن زبان و روش درمانگری بر مبنای طب سنتی

درمان بار زبان

استادضیایی

بعضی افراد روی زبانشان بار میگیرد و مجبور می شوند آن را از روی زبانشان پاک کنند.راه حل آن را بفرمایید

.این افراد مواد نشاسته ای زیاد می خورند مثل برنج ، ماکارونی ،سیب زمینی ،کوکو سیب زمینی و التهابات زبانشان زیاد می شود و یا سبزیجات و میوه جات کم می خورند .گاهی بی اشتهایی التهابی میگیرند.

گاهی فضای دهانشا