زخم پستان - شفاسنتر

پستانهای زخمی مادر شیرده را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

پرسش و پاسخ 

استاد من یک کودک ده ماهه شیرخواردارم و نمیدانم چرا نوک پستانهای من زخم شده و برای شیردادن کودک خودم ازشدت درد بی طاقت میشوم خواهش میکنم به قول خودتان با طب سنتی من را راهنمایی کن

????

راهکارهای درمانی نوبه ای متناسب با دسترسی شما 

شما احتمالا تغذیه و نوشیدنی های خیلی گرم مصرف میکنی + شستن بیش از حدنوک پستانها+ لباس زیر ?