زخم پوست - شفاسنتر

حنا مالی و پیوندشان با تنوع پوست آدمی و خواص و مضرات آن با نگاهی به طب سنتی چیست

حنا با طبیعت معتدل میان سردى و گرمى و خشک، مفید حال گرم مزاجها.

 آشامیدن دو مثقال آب جوشانده او چندان که از جوشیدن به یک پنجم برسد تا ده روز باعث روئیدن ناخن اصلى بجاى ناخن کج و ضرب دیده، و تا سى روز خوردن همین مقدار آن با شکر رافع رنج جذام می شود و گفته اند در صورت عدم بهبود قابل دیگر معالجات نمی باشد بشرط سلامت و غیرتقلبى بودن حنا.

زخم های مختلف بدن و روش درمانی بر مبنای طب سنتی

????‍ ⚜استفاده از عسل در پانسمان زخم‌ها ⚜

?استفاده از عسل در پانسمان زخمها ، باعث از بین بردن بوی بد زخم می‌شود.

?هنگام تعویض پانسمان به زخم نمی‌چسبد و درد کمتری ایجاد می‌کند.

?برای پانسمان سوختگیهای درجه یک تا درجه سه ، عسل و روغن زیتون کهنه را به نسبت مساوی با هم مخلوط کنید و بعد از شستشوی خوب زخم ، به ناحیه موردنظر پ?

زخم وآثار جامانده باگوشت اضافی برگوشت برپوست راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

برای جای زخم که اثارش روی پوست مونده رنگش صورتی شده و گوشت اضافی هم آورده است یه چیزی با داروهای گیاهی تجویز میکنیدازبین بره

جواب

روغن زرد گاوی ( حیوانی نه ازنوع گوسفندی ) با عسل مخلوط و با تنظیف اب نزده پی در پی تعویض کنید

دست سوخته را روی دود عنبرنسارا ( ازنوع پشکل ماده الاغ )فقط بگیرید بالاخص زخم دیابتی بسیار موثراست

برای رف