?دکتر وحید علیان?

(بخش اول)

✅✍به نظر می رسد که این روزها، تقریبا تمام نوزادان? به درجاتی از زردی مبتلا می شود. به نظرم می رسد که این موارد را بتوان به عنوان متهّان اصلی این رخداد معرّفی کرد:

✅۱⃣ضعف ذاتی کبد نوزادان نسبت به نسل های قبل.

✅۲⃣مصرف داروهای شیمیایی یا غذاهای نامناسب در طول دوران بارداری که