زگیل تناسلی - شفاسنتر

زگیل تناسلی و راهکارهای درانی بر مبنای طب سنتی

#زگیل‌تناسلی:

?دو سال است که به بیماری زگیل تناسلی مبتلا شده ام .زندگی زناشوییم را تحت الشعاع قرار داده است .راهنمائیم کنید

✅پاسخ:سرکه انگبین شبی یک لیوان ۱۲۰ شب.کیسه کشیدن و با سرکه شستن زگیل در حمام.ضماد (سرکه و سیاه دانه نیم کوب)از شب تا صبح تا از بین برود.

@tebiranii *

زگیل تناسلی و روش درمانی بر مبنای طب سنتی

? #زگیل_تناسلی

❇️⇦درمان↯↯

✍شبی یک لیوان سرکه انگبین بمدت④ماه

✍گذاشتن ضماد سرکه وسیاهدانه نیمکوب  برروی آن

✍کیسه کشیدن محل زگیل وسپس شستن آن با سرکه بمدت⑭روز

?:استاد خیراندیش

?با ما همراه باشید در کانال حکیم خیراندیش???
? @hakimkhirandish