زنبور زدگی - شفاسنتر

نیش زنبور و گزشها و دردها را با نگاهی به طب سنتی

⁉️پرسش :

دیروز دچار زنبور زدگی در ناحیه صورت اطراف چشم شدم و اینقدر سریع اتفاق افتاد که نتوانستم نوع زنبور را تشخیص دهم حال لطفاً بفرمایید که چه کارهایی باید در هنگام زنبور زدگی انجام داد؟

✅پاسخ :

در انواع گزش­ها حجامت آن موضع اگر ممکن باشد و یا خون­گیری با تیغ زدن موضع مفید است.

خوردن سه کف گشنیز در همان ابتدا درد را کم می­کند.

خ?