سدر - شفاسنتر

سر را با طب اسلامی شستشو و تدبیرش کنیم

حضرت علی علیه السلام فرمودندشستن سرباختمی چرک وجانوران راازسربرطرف میکند

وامام صادق(علیه السلام)فرمودندناخن وشارب گرفتن وشستن سرباسدروختمی فقرودرویشی رازایل میکند.

حلیه المتقین ص ۱۱۲

@sinohehsamdaliri

موها و پوستها با شوینده گیاهی با نگاهی به طب سنتی

برخی شوینده های مفید سنتی برای موها و پوست  

?سدر: شستشو با پودر این گیاه به ویژه برای افرادی که پوست و موی چرب دارند توصیه می شود این ترکیب اثرات ضد عفونی کنندگی و پاک کنندگی قوی دارد.

?ختمی: قسمتهای مختلف این گیاه برای شستشوی مناسب است این گیاه در کنار آب لعاب ایجاد می کند که باعث رفع خشکی و شکنندگی پوست و مو می گرد و تأثیر پاک کنند?