سردشدن دست و پاها - شفاسنتر

خواب رفتگی و بی حسی و گرفتگی عضلات و اندام تحتانی و گزگز دستان

✅درمان #خواب رفتن دست و پا

خواب رفتگی،بی حسی و گرفتگی عضلات و اندام تحتانی و گزگز دستان

علت

?غلظت خون است (اگر مبتلا به روماتیسم نبوده و مشکل گردن نیز نداشته باشد).
درمان:
حجامت
کاهو
دانه انار
کاسنی
داروی صاف کننده خون (ترکیبی از کاهو، دانه انار و کاسنی)
شاتره
زرشک کوهی
عناب

اگر پاها یخ میکند و سرد میشود:

?داروی جامع امام رضا علیه


دست و پاهای سرد و خشک را بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

سوال

استاد پدرم شصت و سه ساله است و مدتی است نوک پاها و انگشتان سرد و یخ شده و دستان او از حرکت کاملا سر میشه ووقتی دوغ و ماست و چای میخورد وضع او بدتر میشه آیا میتوانی به پدرم به داروهای گیاهی کمکش کنید

جواب

سن ۶۰ سالگی به بالا یعنی مزاج پایه بدن بلغمی میشه و باید از تغذیه سرد و تر و یا تغذیه سرد و خشک پرهیز کنید و تغذیه گرم و خشک مفی