سرشیر - شفاسنتر

سرشیر نفاخ و رطوبت زا بر مبنای طب سنتی

?✅سرشیر کمی نفاخ است و رطوبت نسبتاً زیادی دارد،مصرف آن همراه عسل?یا مربا?و کلا چیزهای شیرین،همانگونه که عرف است،باعث اصلاح تری و نفخ آن می شود?

?دکترمیرغضنفری?

?? @tebe_jame ??

? @tebe_jame2 ?