سرطان تیروئید - شفاسنتر

سرطان تیروئید و علائم آن بر مبنای طب سنتی

علائم سرطان #تیروئید

✅وجود غده‌ دردناک در گردن

✅درد در ناحیه‌ی گردن که تا گوش‌ها هم حس می‌شود

✅وجود مشکل در زمان بلعیدن یا نفس کشیدن

✅صدای دورگه یا گوش‌خراش

✅سرفه کردن بی دلیل

سرطان تیروئید و علایم آن بر مبنای طب سنتی

???کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
✴علائم سرطان #تیروئید

✅وجود غده‌ دردناک در گردن

✅درد در ناحیه‌ی گردن که تا گوش‌ها هم حس می‌شود

✅وجود مشکل در زمان بلعیدن یا نفس کشیدن

✅صدای دورگه یا گوش‌خراش

✅سرفه کردن بی دلیل

@sinohehsamdaliri