۱٫ پرهیز از ورود به اماکن عمومی و پر ازدحام تا حد امکان

۲٫ پوشاندن سر بعد از استحمام و همچنین در هوای سرد

۳٫ پرهیز از قرار گرفتن در معرض باد

۴٫ پرهیز از استشمام بوهای گرم و تند مانند انواع عطرها و ادکلن های گرم

۵٫ در صورت تماس با بیماران مسیر تهویه هوای اتاق ا