سزارین - شفاسنتر

افسردگی و جنون را با نگاهی به طب سنتی درمانش کنید

بطور کلی این بیماری یک بیماری سرد محسوب میشود . یعنی هر چیزی که سردی بدن را اضافه کند . این بیماری را بیشتر میکند .

 **چون فصل پاییز و زمستان دارای طبع سرد هستند . افسردگی در این فصل ها بیشتر میشود .

        به  همین دلیل چون زنان دارای مزاج سردتری نسبت به مردان هستند ،  بیشتر درگیر این بیماری میشوند . درمان این بیماری

     **  یک شخص ?

زایمان سزارین و طبیعی تفاوتشان با نگاهی به طب سنتی چیست

بحث تفاوت سزارین خوبست یا زایمان طبیعی با نگاهی به طب سنتی

 اکنون به یافته های علمی جدید در مورد تفاوت روش سزارین با زایمان طبیعی توجه کنید:

مقایسه زایمان طبیعی و سزارین طبق تحقیقات انجام شده و مشکلاتی که به دنبال آنها ایجاد میشود:

 زایمان سزارین    –    زایمان طبیعی                           

مرگ و میر مادر: در زایمان سزا?

سزارین و مضرات گسترده آن

♨️جنون سزارین در ایران♨️

?افزایش احتمال ۵۰ درصدی آسم، ۲۰ درصدی دیابت و ۵۰ درصدی چاقی، ارمغان «سزارین» برای کودکان ایران است.

?شکافتن شکم و ایجاد یک برش بر روی رحم زن باردار به منظور خارج کردن جنین را سزارین می‌نامند. 

این عمل برخلاف تصور عموم افراد، سلامت مادر را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.

?متاسفانه برخی از پزشکان ن?