سست استخوان - شفاسنتر

نوزادان سست و با استخوان بندی ضعیف را با طب سنتی تدبیرش کنیم

با نوزادان شل چه کار باید کرد؟

✳️ این‌ها را باید در وان روغن سیاه‌دانه قرار داد. اگر این روغن، نمکی باشد، اثرگذاری سریعتر خواهد بود و در چهل روز بدن نوزاد را محکم می‌کند.

✳️ برای تقویت استخوان‌بندی نوزاد نیز بهترین دارو انجیر است. حال یا شیره انجیر مخلوط به شیرمادر شود و یا آب خیسانده انجیر به کودک داده شود.

استاد خیر اندیش??