سستی استخوان نوزاد - شفاسنتر

نوزادان با بدن و استخوان سست را بر مبنای طب سنتی با روغن سیاهدانه تدبیرکنیم

? پای درس حکیم حسین خیراندیش

✅ با نوزادانی که دارای بدنی سست هستند چه کار باید کرد؟

✳️ این‌ها را باید در وان روغن سیاه‌دانه قرار داد. اگر این روغن، نمکی باشد، اثرگذاری سریعتر خواهد بود و در چهل روز بدن نوزاد را محکم می‌کند.

✳️ برای تقویت استخوان‌بندی نوزاد نیز بهترین دارو انجیر است. حال یا شیره انجیر مخلوط به شیرمادر شود و ی?