استخوان و ضرب دیدگی - شفاسنتر

استخوان و ضرب دیدگی آن با راهکارهای طب سنتی

سوال

سلام اقای استاد من خانم ۴۶ ساله هستم که دو هفته به عید مانده بود از روی چهار پایه افتادم تا دو هفته درد نداشتم از ان به بعد درد دستم یعنی ارنجم شروع شود البته دست راستم است عکسش هم انداختم دکتر گفت که نه شکسته نه ترک برداشته چند نوع قرص دادن ولی هیچ تا ثیری نداشته اگر میشود من را راهنمای کنید که چکار کنم دردش کم شود

 جواب

عرق با

استخوان و مفاصل و التهابات مفصلی و عروقی را با طب سنتی درمانش کنیم

??برگه التهاب و سائیدگی مفصل

??بیماریها: اِلتهاب مَفصَل،سائیدگی مفصل(آرتِروز)،روماتیسم مفصلی،دیسک و سیاتیک ، دردکمر(لومباگو) ، کمبودمایع مفصلی ، وجود شبکه ی پروتئینی درمفصل،کوفتگی وضرب دیدگی 

?بیان نظریۀ استادآیت ا… علامه سیدحسن ضیائی در درمان آنها:

✅مواردی که بایدپرهیزشود :

۱- قندهای شیمیایی

۲ – اسانسهای شیمیایی

۳- فست ف?

عسل دفع کننده رطوبات و زخمها و عفونتها وتقویت کننده و پادزهرو ضد سموم

?بوعلی‌سینا درکتاب‌ قانون‌ میگوید:

?عسل در درجه دوم از گرمی و خشکی است.

?زداینده است، دهانه رگها را باز می کند.

?رطوبتهای زائد بدن را ازبین میبرد.

?رطوبتها را ازاعماق ‌بدن بیرون‌ میکشد.

?مانع عفونت و فساد گوشت بدن است.

?اگر با کوشنه مخلوط کنند و بر پوست بمالند لکه های سیاه صورت را حتی اگر دیرینه باشند به راحتی از بین میبرد.

?عسل و نم