سکته بلغمی - شفاسنتر

خواب دیدن آب و دریا و غرق شدن و برف دیدن را با نگاهی به طب سنتی سالمسازی و تعدیل

سوال :

من همیشه در عالم خواب آب ودریا و برف و غرق شدن می بینم و هر روز زیادتر میشود علت چیست

جواب :

علت را در بلغمی شدن مغز و رطوبت سر و درد در پشت سر و بعبارتی دیگر مزاج کل بدن و یا مغز سرد شده و یا خلط غالب و دوم بدن بلغمی یعنی سرد و تر شده است بنابراین راهکار مقابله عبارتند از :

راهکار دود اسفند و کندر + گذاشتن کندر دردهان + هفت مغز+ ?

خواب و بیخوابی شدید را برای همه مزاج ها با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

پاسخ به سوال 

برای ایجاد آرامش بالای سرتان و خواب خوب و مقابله با بیخوابی بایستی یک لیوان پنج قسمت شود و سپس عرق اسطوخدوس سه واحد از یک لیوان + یک واحداز لیوان بهارنارنج + یک واحد از یک لیوان بادرنجبویه مخلوط شده و یکساعت قبل خواب تا ۱۴ روز میل شود و سه روز استراحت و چند مرحله بدین نحو انجام شود تا اخلاط کثیف سرتان شستشو شود .

سکته سرد( بلغمی و سوداوی ) را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سکته سرد دفع و پرده مننژ مغز را ازرطوبت گیری نجات بدهیم 

انفیه زدن به بینی ( این سنت قدیمی اجدادی ) چیست :

  انفیه یعنی گاه گاهی بینی را با پودر گیاهی مخصوص ((کندش ۲گرم +زنجبیل ۲ گرم + جندبیدستر ۲ گرم  )) با احتیاط کامل به بینی استشمام  کنی که این روش ، باعث بوجود آمدن عطسه ، تخلیه نزله ، تخلیه اخلاط گوناگون و متضاد از مغز ، تخلیه اخلاط

نارنج و عرق نارنج برای درمان با منظر طب سنتی چیست

نارنج و عرق نارنج چیست 

  ریشه و پوست درخت و پوست نارنج و شکوفه و تخم آن در دوّم، گرم و خشک است. قسمت ترش آن در آخرِ دوّم، سرد و خشک است و دارای لزوجتى است که موافق سینه و نزلات و سرفه گرم است. در برگ و پوست آن تفریح عظیم و جمیع اجزاى آن در همه امور، بهتر از ترنج است.

 ضماد پوست زرد آن با سرکه جهت سردرد، مجرب و شرب یک درهم و نیم آن که خشک

کتف درد و گرفتگی آن و یا سکته بلغمی مغز را با طب سنتی تدبیرش کنیم

پاسخ سکته مغزی بلغمی و دردشدید کتف

روزی تا دهها مرحله اجرای تنفس به روش دم و بازدم فقط با بینی و دهان را ببندند و نیز این نفس پنج ثانیه محبوس شود

حتما پشت کتف را به سمت پهلوها با روغن بابونه و یا روغن زیتون یا روغن بادام تلخ در یک قاشق مالیده و پس ازجذب روغن بغیرازستون فقرات بادکش گرم و یا سرد تلمبه ای سه دقیقه ای اجراشود

دمنوش بابو?