سنگ زمرد - شفاسنتر

زمرد و خاصیت سنگ برای رفع ضعف چشم و قلب و بیان

??خواص ﺯﻣﺮﺩ??

✅برطرف کننده ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻢ?

✅تقویت کننده قلب،ﺭﻭﺡ و قدرت بیان ✅جلوگیری از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و دفع زهر مار افعی?

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ