سودا شناسی - شفاسنتر

افسردگی عامل رشد خلط سودا یعنی سردی و خشکی و غلظت خون بر مبنای طب سنتی

#افسردگی‌باعث‌افزایش‌سودا

سوال:
فردی دموی مزاج هستم مدتیست که دور چشمانم هاله ی تیره افتاده و کف پاها ودستها هم گزگز می کنند ودچار یبوست شده ام و رنگ ناخن هایم به صورتی نزدیک می شوند در این مدت از افسردگی هم رنج می بردم:
میخواستم بدانم ایا افسردگی هم می تواند باعث افزایش سودا شود و درمان چیست؟
#پاسخ‌استادخیراندیش:
✅بله #افسردگ?سودا و شناخت غلبه خلط سودا بر مبنای طب سنتی

موضوع: #علل_افزایش_سوداء ۱

 ✅⭕️عللی بر افزایش?سوداء بر شمرده می شود:

✴️۱⃣?گرمی کبد

✴️۲⃣?ناتوانی طحال

✴️۳⃣❄️سردی انجماد کننده(سردی های ☄مادی و ☄معنوی)

✴️۴⃣دوام احتقان

✴️۵⃣?بیماری زیاد و مداوم که باعث ?سوختگی اخلاط می شود.

اگر?سوداء زیاد شود و در درون⚡️ معده و⚡️ کبد قرار گیرد پیدایش? خون و ? اخلاط صالح تقل?