سورنجان - شفاسنتر

خولنجان یا قولنجان گیاهی برای مفاصل بر مبنای طب سنتی

معرفی و خواص درمانی گیاه خولنجان

نام های دیگر گیاه خولنجان به این ترتیب می باشد : قولنجان – گلچین – خسرو دارو .

مشخصات : ریشه گیاهی است از تیره ی زنجبیل و ریشه ی درختی به نام پان که در سرزمین هندوستان و بنگلادش بیش تر می روید .

همچنین طبیعت این گیاه گرم می باشد .

گیاه خولنجان یا خسرو دارو

خواص درمانی این گیاه به این ترتیب می باشد .

۱ : ?

سورنجان گیاهی بسیار نافع برای مفاصل و استخوان درد و ناتوانی جنسی

سورنجان? درمان کننده دردهای مفصلی است سورنجان درمان کننده رماتیسم و نقرس است همچنین سورنجان درمان درد مفاصل است که از بلغم و رطوبت باشد  

سورنجان درمان کننده دردهای مفصلی است سورنجان درمان کننده رماتیسم و نقرس است همچنین سورنجان درمان درد مفاصل است که از بلغم و رطوبت باشد
بهترین نوع سورنجان آن است که رنگ ظاهر و مقطع آن هر دو س?

سیر و خواص درمانی آن بر مبنای طب سنتی

? خواص سیردر منابع طب?

✅مشخصات سیر:

?نام عربی : ثوم?

?نام ترکی:سارمساق☄

? #سیر در دنیا شناخته شده است.

نوع کوهی سیر,به چند دسته تقسیم می شود.مثلا

#عنصل یک نوع سیر است.

#سورنجان یک نوع دیگر سیر است.

معمولا گیاهانی که پیازچه دارند,از خانواده سیر هستند.?

?نوع بستانی آن دوقسم می باشد:یکی بسیار دانه(یعنی چند دانه به هم متصل)ویکی م