سویق سنجد - شفاسنتر

استخوانسازی و مفصل سازی با سویق سنجد بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

???✍️ #داروی_استخوانساز

سویق سنجد و برگ چغندر

?موارد استفاده :

?جهت رشد و ترمیم استخوان ها
و برای تقویت استخوان هایی که زیاد می شکنند و پیشگیری از پوکی استخوان:

?جلوگیری از شکستن ناخن هاو رشد قد ؛ با حجامت پشت گوش تجویز می شود

?درد های استخوانی

?درمان پای پرانتزی ؛ با سویق سنجد و قرار دادن مستقیم پاها در معرض نور آفتاب

?


سنجد و پودر سنجد روشی برای تقویت استخوان کل بدن بر مبنای طب سنتی

??????
پرسش
استاد معارفی من پودرسنجد زیاد میخورم و من چون شبها شیر میخورم پودر سنجد باشیر  رو هم شب میخورم تاثیر داره؟
??پاسخ
☎️☎️سلام
اگر دختران ما
زنان ما
مجردهای ما
متارکه ای ها
متاهل ها
حتی مردان ما
روزی یک الی  دو قاشق پودرسنجد در شیر و یا اب خیس میکردند و با عسل میخوردند
دیگه با افتادن لگن از جا نمیرفت
دیگه پروست?
سویق های چاق کننده بر مبنای سنتی

????‍ ⚛️#سویق_چاق_کننده

✴️•⇦ ترکیبی از سویق های؛
?گندم
و
?سنجد
و
?نخود میباشد و برای افرادی که کم اشتها یا ضعیف هستند ،مناسب است.
@soroshesalamati