سیاه کردن مو - شفاسنتر

مو و مضرات خاص رنگ شیمیایی بر مغز و مو وسیاه کردن مو بر مبنای طب سنتی

?مضرات رنگ های شیمیایی مو?

?✍ایرنا گفت:دانشمندان هشدار دادند مواد شیمیایی موسوم به آمین ثانویه که در تمام رنگ های دائم مو دیده می شود ، می تواند هفته ها ، ماه ها و سال ها در مو باقی بماند.?

?✍رنگ کردن مو از زمان های گذشته در جوامع مختلف رایج بوده است. یونانیان و رومی های باستان از حنا و برخی صابون های بی رنگ کننده و جوشانده پو