سیاهرگها - شفاسنتر

واریس را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

رفع واریس (دوالى) اندام و معده در طب سنتی

از سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشکده علوم پزشکی تهران

مرحوم دکتر عبدالله خان احمدیه

معمولا در ابتلا به واریس ضعفى در سیاهرگهائى که خون را به سمت قلب مى برند پدیدار گشته در نتیجه قوه کشش آنها کم مى شود. خون را به درستى نمى توانند رد کنند. ازاین رو رفته رفته گشاد شده، به روى ه?