استفراغ نوزادان - شفاسنتر

اسهال و استفراغ نوزادان از کانال شیر مادر یا تغذیه جانبی به روش طب سنتی

سوال

استاد نوه ام. ۱۸ ماه دارد ومدت یک هفته هست با معذرت اسهال. وگاهی موقها استفراغ  می کنه وهیچ غذایی نمی خورد ومدفوش بدبو هست. به روش طب سنتی چکاربایدبرایش کنیم؟

 جواب

تغذیه کودکان بایستی فقط از طریق شیر مادران صورت گیرد

۱- برای اسهال کودک و بزرگسالان اگر مزاج گرم باشه ( دموی یا صفراوی ) کته ماست با اندکی ماست غیرچرب و بسیاراندک ?