ببخشید یه سوال هم دارم من ۳۰ ساله ام چند سال گرفتار یه مشکلی هستم وشبیه تکرر ادرار یا بی اختیاری دارم و وضو نمی توانم  نگه دارم و قطره قطره ای ازم خارج میشه و ترشح سفید رنگ رحمی هم دارم و بشدت بدنم سرده و شما بدانید من در خوابگاه هم خودارضایی شدیدی داشتم و الان توبه کرده ام و نمیدانم آی