شراب - شفاسنتر

درمان با شراب و مردود شمردن این نوع درمان برمبنای طب اسلامی

پرسش

استاد معارفی من دختری بیست ساله هستم برای درمان معده من توصیه به مصرف شراب خرما و برای درمان سنگ کلیه پدرم مصرف شراب گفته اند از شما میخواهم با صراحت راهنمایی کنید بالاخره شفایی دارد یا نه

پاسخ 

⛔⛔⛔

موضوع : استفاده درمانی ازتغذیه های حرام مطلقا ممنوع و مضربرمبنای طب اسلامی

۱- پیامبراعظم ص : هرکس به حرام درمانی را دنبال کند ?

شراب و شرابخواری و مضرات آن با نگاهی به طب اسلامی چیست

?شراااااااااب?

?حضرت امیرالمومنین فرمودند: اگر قطره ای شراب در نهری بریزد سپس آن نهر خشک شود و در آن علف بروید چهارپایان را در آن نخواهم چرانید. سعد السعود صفحه ۱۲۸

?رسول خدا (ص) فرمودند:شرابخوار چنانچه مریض شد از او عیادت نشود و در تشییع جنازه او حاضر نشوند. وسائل الشیعه جلد ۲۵ صفحه ۳۱۰ حدیث ۳۱۹۸۲

?امام صادق (ع)فرمودند: شرابخوار همچ?