شربت بید مشک - شفاسنتر

شربت بیدمشک بر مبنای طب سنتی

??شربت بیدمشک??

??عرق بید مشک یکی از عرقیجات مهم طب سنتی ایران محسوب می شود . مزاج این عرق سرد و تر است مقوی قلب بوده و برای حفظ سلامتی آن بسیار مناسب و موثر است.

??خاصیت آرام بخشی آن حتی در اثر بو کردن عرق و گل آن نیز به وجود می آید . و اگر آنرا به پیشانی بمالند برای تسکین سر درد مفید است و بوییدن آن مقوی دماغ و محلل بادها و گ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن