شربت گلسرخ - شفاسنتر

مسهلی برای پاکسازی گوارش و دفع مواد رطوبی بنام شریت گلسرخ

‌??شربت گل محمدی??

?دکتر سید محمد موسوی?

??اثر مسهلی دارد و معده را به خوبی پاکسازی میکند و مواد رطوبی را بیرون میریزد.

?مواد لازم?

۱⃣گل محمدی بدون کاسبرگ ۱٫۵ کیلوگرم

۲⃣گلاب ۷ شیشه

۳⃣آب معدنی ۷ شیشه.

??گل محمدی را با گلاب و آب معدنی آنقدر روی شعله? ملایم بجوشانید که یک سوم آن بخار شود سپس صاف کنید و اب بدست امده را