شکم پر - شفاسنتر

استحمام ناشتا و شکم خالی و شکم پر و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

???? #زمان_حمام

⭕ ناشتا و با شکم خالی حمام رفتن سبب خشکی مزاج زیاد می شود و تن را لاغر و ناتوان میکند

⭕ حمام رفتن با شکم تازه سیر شده موجب فربه(چاق) شدن بدن میشود زیرا مواد غذایی به سطح تن روی می آورد، لیکن ممکن است در اندامهایی مانند کبد و معده راه بندان هایی رخ دهد چراکه غذاهای ناپخته بر اثر هوای حمام به سوی این اندامها روی می

معده و مشکلات هضم با خوابیدن شکم پر در روزه داری با نگاهی به طب سنتی

?هیچ گاه با شکم پر نباید نخوابید؛

❌این کار باعث فساد غذادرمعده و عدم هضم صحیح می گردد.

✅لذا حداقل یک ساعت ⏰بعد از سحری نخوابید.

✅افراد لاغر درماه رمضان ازچیزهایی که حرارت بدنشان را افزایش میدهد مانند فلفل?بپرهیزند

وازغذاهایی که رطوبت بخشی بیشتری دارند استفاده کنند

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ

پرخوری سبب سنگدلی و قساوت قلب و تحریک شهوت بر مبنای طب اسلامی

??♥️امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

?برای دل (روح) مــــؤمن چیزی
⚾️زیانبارتر از پرخوری نیست،
?زیرا پرخـــــــــــوری باعث
⚾️سنگدلی و قســــــاوت قلب
?و تحریک شهـــــــوت می گردد.

?مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۸۰

? @tebesamen