اسکیزوفرنی - شفاسنتر

سمنو تقویت حافظه و دفع پرکاری تیرویید و دفع زخم عفونت و اسکیزوفرنی

?خواص سمنو?

✅تقویت کننده حافظه?

✅موثر در بهبود پرکاری تیروئید

✅درمان اسکیزوفرنی

✅ترمیم کننده زخم های عمیق?

سمنو از جوانه گندم تهیه میشود و هیچ ماده شیرین کننده ای درآن بکار نمیرود