شیر گاو - شفاسنتر

شیر را چگونه با نگاهی به طب سنتی مصرف کنیم

 شیر را گرم بخوریم یا سرد؟

شیرحیوانی که مدت حاملگی آن نزدیک به مدت زمان حاملگی انسان باشد از نظر تغذیه مناسب‌تر است مثل شیر گاو. علی اصل متخصص طب سنتی عنوان کرد: شیر دارای سه جزء مائیت (جزء آبی) که دارای طبیعت سرد و تر است, دُهنیت (جزء دَسِم و چرب) که گرم و خشک است و جُبنیت (جزء پنیری) آن که سرد و خشک است. وی گفت: طبیعت شیرهای مختلف بستگ

شیر گاوی و گوسفندی و خاصیت آنها با نگاهی به طب اسلامی

⁉️آیا می دانید که شیر دوای دردها و خوراک پیامبران است

امام محمد باقر (ع): شیر یک گوسفند سیاه بهتر است از شیر ۱۰ گوسفند سرخ و شیر یک گاو سرخ بهتر است از شیر ۱۰ گاو سیاه و شیر خوراک پیامبران است که گوشت را می رویاند، استخوان را سخت می کند و فرزند تولید می کند در صورتی که با عسل نوشیده شود، چون گاو از همه درختی می خورد و خاصیت همه در آن ه

گیاه خواری مستمر ممنوع و گوشت خواری بر مبنای طب اسلامی

?(گیاه خواری تنها) مردود است?

? متاسفانه عده ای پیدا شده اند که صرفا گیاه خواری و خام خواری را توصیه میکنند و هر نوع مصرف گوشت و محصولات حیوانی را مضر و مردود میدانند?❌

توصیه به گوشت_خواری

?امام صادق (ع) می‌فرمایند: «اللحم ینبت اللحم و یزید فی العقل ومن ترک اکله ایاما فسد عقله»

یعنی « گوشت، گوشت می‌رویاند و عقل را زیاد می