اسهال بارداری - شفاسنتر

اسهال بارداری بر مبنای طب سنتی

سوال

ببخشید برای درمان اسهال دربارداری چه چیزی تجویز میکنید؟
واینکه دربارداری چه خوراکی هایی مجاز نیستند؟

جواب
سلام
۱- عرق نعنا با دوغ علیظ نسبتا شور و اندکی اویشن
۲- ماش پلو بسیارمناسبتراست
۳- اب سیب طبیعی
۴- نان و پنیربا گردو و پونه اندک