شیره بادام - شفاسنتر

شیره بادام و خواص آن بر مبنای طب سنتی

?خواص شیره بادام:

✅اعصاب و حافظه را تقویت می کند

✅سریع کننده رشد در بچه ها و نوجوانان می باشد

✅تقویت کننده کبد است

@BOALII_IR

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن