شیره بادام - شفاسنتر

شیره بادام و خواص آن بر مبنای طب سنتی

?خواص شیره بادام:

✅اعصاب و حافظه را تقویت می کند

✅سریع کننده رشد در بچه ها و نوجوانان می باشد

✅تقویت کننده کبد است

@BOALII_IR