❌ضعف هضم?

❌یبوست،افزایش عطش?

❌وضعف اعصاب میشود?

?خرما احساس ضعف روزه داران را جبران می کند?

?✍بنابر نظر کارشناسان تغذیه مصرف خرما باعث می شود در مدت کوتاهی بدن روزه دار قدرت و توانایی خود را به دست آورد. چرا که این میوه قند خون کاهش یافته در دوران روزه داری را که باعث احساس ضعف و ک