ضعف بینایی - شفاسنتر

بیسکویت های مضر عامل بدبوشدن ادرار و ضعف چشم و خارش ساق پاها

?به ویفر و نیز بیسکوییت ، ماده ای بعنوان تردکننده و نگهدارنده تحت عنوان ” کربنات آمونیوم ” اضافه میکنندکه باعث بدبوشدن ادرار ،ضعف بینایی و خارش در ساق پای مصرف کننده میشود.

استاد دلیری

سرکه مضرات و محاسن آن برای بدن بر مبنای طب سنتی

 #مضرات_سرکه

??برای سوداوی مزاجها✨افراد مسن ✨کسانیکه ضعف اعصاب وزخم دستگاه گوارشی دارند✨سردمزاجان مناسب نیست.

??سرکه قوه باه را در افراد سرد مزاج❄️ کم می کند ولی در افراد گرم مزاج?بیشتر می کند.

??سرکه برای کسانیکه بادهای غلیظ دارند? نباید استفاده شود.

??مداومت در استفاده از سرکه برای ?ریه ها و ?شش ها خوب نیست.

???

چشم و علل ضعف بینایی بر مبنای طب سنتی

?????⁉️✍علت ضعف بینایی

? همبستری در حال سیری و اول شب که معده و عروق (رگها) پر هستند.
? بلندشدن موی سر و بدن
?کندن موی زیر بغل از ریشه
نکته: نوره مالیده شود (تقویت کننده بدن)

?خوردن زیاد ماهی پیه چشم را آب میکند.

? پوشیدن کفش مشکی.

?رعایت نکردن پاکیزگی مثلا نشستن دست و دهان پس از غذا خوردن.