طلاجات - شفاسنتر

طلا جات برای بخشی از زنان و دختران با نگاه طب سنتی مضراست

طلا ذاتا  دارای مزاج گرم و خشک است  و نگاه به طب سنتی برای زنان و٬ دخترانی که دارای کبدچرب ٬ غلظت خون ٬ پوست خشک ٬ یبوست فعال ٬ خشکی رحم ٬  کیسه صفرای مزمن هستند بشدت مضراست و با آویزان کردن به بدن برحجم بیماری صفراوی (یعنی خشکی گرمی )می افزاید وبرای سلامتی این گروه توصیه میشود طلاجات را از خود دور کنند و بالعکس از نقره جات استفاده ?

طلا جات و خاصیت و مضراتش بر زنان و مردان

?#فواید_طلا_برای_زنان

✍طلا برای زنان در حکم دارو است.
آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است.چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طلا بپوشد که مغز سرد و تر او گرم شده و حساسیت کم شود.

?طلا محبت می آورد
?به شخص ترسیده طلا بدهید
گرمایش بالا میرود.

✅دلیل استفاده نکردن آقایان از طلا آن است که مردها خودشان گرما دارند و چنانچه طل?
طلا در مردان باعث عقیم شدن بر مبنای طب سنتی

⛔️استفاده از #طلا برای مردان روی هورمونهایی که از هیپوفیز دربدن پخش میشود تأثیر منفی میگذارد ومیتوان به کاهش ترشح تستسترون وکمبود اسپرماتوزوئید، ودر نتیجه عقیم شدن آنها مبشود.

طلا و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

#فواید_طلا_از_نظر_طب_اسلامی_برای_زنان

✅طلا برای زنان در حکم دارو است.

✍آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است.چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طلا بپوشد که مغز سرد و تر او گرم شده وحساسیت کم شود.

?طلا محبت می آورد
?به شخص ترسیده طلا بدهید گرمایش  بالا میرود.

✍دلیل استفاده نکردن آقایان از طلا آن است که مردها خودشان گرما د


طلا و مضراتش بر مردان

مردان طلا استفاده نکنند❗️

استفاده طولانی مدت مردان از طلا بر روی تمام هورمون های مردان به ویژه آنهایی که از هیپوفیز ترشح میشوند تاثیر منفی دارد

? که در نهایت موجب عقیم شدن میشود
?
? @Tebiraniiطلا و مضراتش بر مردان

⛔⛔⛔⛔❌مردان ازطلا استفاده نکنند !

طلا با خاصیت شبه القایی، بر پوست و خون مرد اثر منفی دارد، موجب غلظت خون شده و بمرور به امراض قلبی و سکته در مردان منتهی میشود
چون مردان گرم مزاجندوطلاهم مزاج گرم دارد
امازنان که سردمزاجندباطلا به تعادل مزاجی می رسند

@soroshesalamatiطلا و مضراتش بر مردان بر مبنای طب سنتی

???✅دلیل علمی منع استفاده از طلا برای مردان

?طلا دارای خاصیت شبه القایی است، بر پوست وخون مردان اثرمنفی دارد، موجب غلظت خون شده و بمرور به امراض قلبی و سکته برای آقایان منتهی میشود.

✨ کانال درمان های طبیعی پروفسورصادقی?

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEvFg2lS2P6NXLgJXg

طلا و مضراتش برای مردان بر مبنای طب سنتی

? مردان نباید ازطلا استفاده کنند
طلا دارای خاصیت شبه القایی است ،
بر پوست و خون مردان اثر منفی دارد ،
موجب غلظت خون شده
و به مرور زمان به امراض قلبی و سکته برای آقایان منتهی می‌شود !
@tebiranii2 *

????? طلا برای زنان دارو است

آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است, چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طلا بپوشد که مغز سرد و تر ?