ظروف تفلون - شفاسنتر

ظروف تفلون عامل سرطان ها و کوتاهی قد و کم خونی و افزایش کلسترول و سرطان کبد

?آیامیدانستیدظروف تفلون باعث ابتلا به

⛔️انواع سرطان

?سرطان کبد

⛔️کم وزنی واختلال مغزی نوزادان

?پانکراس سینه وبیضه

⛔️افزایش سطح کلسترول خون

?کم خونی

⛔️و‌کوتاهی قد درکودکان میشود⁉️

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن