عادت ماهانه دردناک - شفاسنتر

رحم و خونریزی رحم را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

بیماریهای زنان

قاعدگی شدید یا خونریزی غیر طبیعی (هایپرمنوره- منوراژی)

علت :

۱- وجود فیبروم در تخمدان ها

۲- ضخیم شدن دیواره رحم یا بیماری آندومتریوز

۳- ممکن است نشانه یایسگی باشد

۴- خونریزی بعد از یایسگی(زن یایسه شده باشد)

۵-زن بین دو قاعدگی لک بینی داشته باشد (استحاضه)

۶-ممکن است از غلبه دم باشد که نباید جلوی خونریزی گرفته شود مگر بی

پریود و عادات ماهانه و تنظیمات آن در زنان را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

بخشی از سخنان آیت اله ضیایی درخصوص: تنظیم عادات ماهانه در طب سنتی

??پرسش:

برای تعدیل و تنظیم عادات ماهیانه باید چکار کرد که نظمش به موقع باشه و بهم نخوره؟

??پاسخ:

☕☕☕بهترین دارو برای دختران بالغه – عاقله- رشیده ؛ چه ازدواج کرده چه غیر ازدواج کرده و چه مادر شیرده ?چای رازیانه از ۱استکان تا ۳ استکان در ۲۴ساعت می باشد که دارای ۴فای?