عرق رازیانه - شفاسنتر

سینه و نوک دادن به پستان زنان با نگاهی به طب سنتی چیست

بزرگ کردن سینه ها و نوک دادن به آن

خانم گرامی چون شما مزاج بدنت را نمیشناسی سعی کن با طب سنتی استان خودت مرتبط شوی 

بالاخره ندانسته زیبایی پستانت را مختل نکنی چون مشاوره های غلط وجود دارد 

۲- راهکار اجمالی

در ارتباط با شیوه های بزرگ کردن سینه به شیوه سنتی و  غیر جراحی پیشنهاداتی گوناگون  مطرح شده است . جراحی پلاستیک و تزریق چربی ک?

چشم و روش تقویت آن بر مبنای طب سنتی

?راهکاری برای افزایش نور و سوی #چشم

هفته ای دو سه بار با عرق رازیانه چشم خود را شستشو دهید عرق هر چه غلیظتر باشد خاصیت ان بیشتر میباشد.

@drkhodadadii