عروسک پشت پرده - شفاسنتر

بارداری و عوامل سقط دهنده بر مبنای طب سنتی

 ✳️مصرف این گیاهان طی دوران بارداری ممنوع بوده و در صورت مصرف، خطر سقط جنین را در زن باردار افزایش می دهد.

از جمله این گیاهان میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

❌ زعفران

❌ بهمن سرخ

❌ بهمن سفید

❌ بهمن پیچ

❌ کاکنج یا عروسک پشت پرده

❌ سکبینج

❌ اشق

❌ گلپر

?مولف : استادحمزه سام دلیری محقق و مدرس طب ایرانی

بواسیر و راهکاری کاهش درد بواسیر بر مبنای طب سنتی

✳️اگر درد شدید بواسیر دارید :

❌شلوارتان را در حالیکه بر زمین نشسته اید بر تن کنید.

❌روی آجر گرم بنشینید.

❌تخم مرغ نخورید.

❌در تشت حاوی جوشانده گیاه عروسک پشت پرده بنشینید.

@sinohehsamdaliri