آب گوگردی - شفاسنتر

آب های آشامیدنی سرد و گرم و گوگردی از منظر طب اسلامی و سنتی چیست

پرسش و پاسخ درباره آبها و خواص ذاتی آنها از منظر طب روایی 

سوال

درمان با آب گرم.

باورتان نمیشود مرضهایی که خدای سبحانه و تعالی خواسته با آب شفا بخشد پس حمد و منت برای خداست

اتحاد بیماریهای ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج صد درصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد

سردرد شدید. فشار خون. کم خونی. درد مفاصل. فلج. ضربان شدید یا ?