یک سوال داشتم ایا مصرف عسل برای کسی که دیابت دارد اشکال دارد یا خیر

پاسخ

عسل طبیعی شفا است برای تمام بیماری ها

۲- برای دیابت عرق بوقناق روزی سه بار نصف استکان میل شود و قطعا پیاده روی در روی سنگلاخ تاثیربسزایی در کاهندگی قند خون دارد سایر موارد دیگر در باب قند خون  در وبلاگ موجود است

قند خون نتیجه زیاده  روی در خوردن ترشیجات