عسل و اطفال - شفاسنتر

عسل شناسی با نگاهی به طب سنتی چیست

عَسَل که آن را به فارسی اَنگَبین (همچنین «انگُبین» و… گویند، مایعی شیرین و گران‌ است که زنبورعسل از شهد گل‌ها تولید می‌کند.

عسل به طور کلی یک ترکیب محلول در آب بسیار غلیظ قندی است. مهم‌ترین قندهای عسل فروکتوز، گلوکز و ساکاروز هستند. در مجموع یک کیلوگرم عسل ۳۲۵۰ کالری انر‍‍‍‍‍ژی دارد. عسل به لحاظ داشتن برخی مواد تخمیری در ت