عطسه آوری - شفاسنتر

عطسه آوری داروی قلب و مغز بر مبنای طب سنتی

? حجامت
♻️ ابن سینا(ره) در این باره می گوید: اگر کسی بر اثر سکته قلبی #بمیرد تا ۷۲ ساعت او را دفن نکنید اگر درمانی داشته باشد #حجامت است. حجامت قلب او را به کار می‌اندازد و اگر مغز مرده باشد از #عطسه_آور استفاده کنید، قلب و مغز به هم مرتبط و حیات به وی باز می‌گردد.

حکیم حسین خیراندیش

عضویت در کانال?
? @www_irismed_irعطسه و فواید طبی آن بر مبنای طب سنتی

?فواید عطسه?

?شیخ الریس ابوعلی سینا?

?✍عطسه حرکتی است قوی از مغز که خلطی یا ماده ی ازار دهنده ای غیر از خلط را به کمک هوای برکشیده از راه بینی و دهان بیرون براند.

?✍عطسه برای مغز همچون سرفه برای ریه و اطراف ان میباشد.

هندیان گویند:برای عطسه کننده بهترین حالت ان است که سرش را راست در برابر سینه نگهدارد و فرود نیاورد و برنگرد?

مغز و سکته مغزی ، صورت فلج و راهکارهای مقابله و درمان تدریجی با نگاهی به طب سنتی

شما راهکارهای زیر را مطالعه کنید بخشی از آن را بصورت نوبه ای برای بیمار متناسب با توانی مالی و پرستاری اجرا کنید :

۱= مصرف ژل رویال ( غذای ملکه در کندوی عسل ) روزی به اندازه دو نخود به هنگام ناشتا در روی زبان گذاشته شود و پس از ه دقیقه آب عسلی پشت سرش خورده شود .

۲ =گرده گل زنبور عسل روزی یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب ولرم با اندکی عسل ?

گلسرخ عصاره آن تقویت لثه و روغن آن برای دفع بوی بد بدن و عطسه آور اخلاط سینوسی

?عصاره گل سرخ را می‌توان به #لثه‌ ها مالید چون برای تقویت لثه بسیار مفید است. روغن گل سرخ را می توان به بدن مالید که باعث #رفع_بوی_بد_بدن می شود.

?همچنین این روغن عطسه آور است. برخی افراد #عطسه نمی‌کنند و مواد زائد در #سینوس‌ ها و #مغز تجمع می‌کنند. این ماده موجب می‌شود عطسه ایجاد شده و این مواد دفع شوند.

???

https://telegram.me/joinchat/CCAq7

گوش درد با صدای شرشر آب و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

????
✍️ صدای شرشر در گوش

♻️ درمان گوشی که صدای شر شر آب می دهد.
? الف) روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
? ب) غذای گرم شبانگاه ( بادام روزی ۱۴ عدد)
? ج) عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو +۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
? د) استشمام عطر گرم موقع خواب (۴۰ شب)

? @TebbolAeme ?