عقیقه - شفاسنتر

اطفال و احکام اسلامی بعد از تولد نوزادان با نگاهی به طب اسلامی چیست

 ?احکام کودک در هفته اول تولد?

◀ شستشوى بدن (غسل)

◀ نخستین غذا (کام برداشتن)

◀ نخستین سخن (اذان و اقامه)

◀ نامگذارى

◀ تراشیدن سر

◀ ختنه

◀ عقیقه

◀ ولیمه

??شستشوى بدن (غسل دادن)??

۱⃣ غسل دادن نوزاد, مستحب است .

۲⃣ اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نیست

۳⃣ اگر غسل دادن نوزاد دو یا سه روز تأخیر بیفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حد?

عقیقه و اسرار آن برای کودکان از منظر طب اسلامی

? عقیقه و اسرار آن?

?عقیقه بسیار مهم ولازم است برای انسان ودر ان اسراری نهفته است.یکی ازاسرار این است که حیوان عقیقه فدیه میباشد برای صاحب آن یعنی یک قربانی برای فرد .

?در عقیقه اموری است که توجه به آنها لازم می باشد؛

?عقیقه حتما باید یکی از انعام ثلاثه باشد؛ یعنی یا از جنس گوسفند باشد که البته بز نیز در این باب با گوسفند یک ج?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن