عمرکوتاه - شفاسنتر

طول عمر زیاد با نگاهی به طب اسلامی و طب سنتی

?راز طول عمربیش ازصدسال?

?دکتر سید محمد موسوی?

?مصرف زیاد آب?

?✍امام علی (ع) خطاب به کمیل بن زیاد می‌فرماید: ای کمیل مبادا خوراکی معده‌ات را سنگین کند؛ در آن جایی برای آب و هوا واگذار و هنگامی که هنوز میل به خوردن داری از غذا دست بکش ✋اگر چنین کنی، غذا را گوارا خواهی یافت؛ چرا که تن درستی از کم خوردن و آشامیدن است.

?✍امام صادق (ع) می ف?

طول عمر صدساله و رازهای آن بر مبنای طب سنتی

?رازطول عمر بیش ازصد سال?

?دکتر سید محمد موسوی? 

?✍هر ۶ ماه یک بار در فصل بهار و پائیز اجرای منضج و مسهل مناسب مزاج حاکم بر شخص به صورت گرفتن رژیم غذایی و دارویی ۱۵ روزه و مصرف منضج‌های خنک و سرد برای گرم‌ مزاجان و منضج‌های گرم برای سردمزاجان از صبح تا ظهر براساس نوع مزاج حاکم بر شخص و درجه و شدّت سوء مزاج تنظیم وانجام شود.

غم وغصه عامل پیری و اختلال اعصاب و بیماری با نگاهی به طب اسلامی

?علل ودرمان هم وغم??

?آیت الله تبریزیان?

?✍بیشتر بیماری ها در امروزه از ناراحتی و غصه است. زندگی ماشینی امروزه و خانه های آهنی امروزه برای انسان استرس و هم و غم می آورد. بیشتر بیماری های امروز از جوش و ناراحتی است.

?✍پیامبر(ص)در دعایشان میفرمودند:خداوندا من به تو پناه میبرم از هم و غم و اندوه

?✍حضرت علی می فرمایند:قوی ترین و سخت ترین ?

مجامعت جنسی شرعی با همسر و راهکارهای سلامت جنسی با ادبیات طب اسلامی و سنتی

  1. جماع بدون ملاعبه باعث زودانزالی مردو موجب بیماری زن میشود ازجمله زنها به کمردرد و سردرد و به ضعف اعصاب مبتلا میشوند زیرا زنان برای جماع نیاز به آمادگی و مقدمات دارند. پس لازم است قبل از جماع حدود ۱۰ تا۱۵ دقیقه با همسر خود بازی و ملاعبه نمایید تا اوج لذت زن با مرد همزمان صورت گیرد. برای اینکه زن حدود ۱۰ دقیقه دیرتر از مرد تحریک و به

گناهان و مزاجشان با نگاهی به طب اسلامی بربدن و تولید بیماریها

مزاج گناه سرد است 

و بر مزاج سرد و تر مغز می‌افزاید و به خواب سنگین می‌انجامد، لذا در روایات داریم خیلی ها بر اثر گناهان می میرند و گناه عمر را کوتاه میکند،

چون سردی عصیان، انسان را از تعادل حقیقی که در قالب مکتب تشیع بر ما ارزانی شده است، دور میکند و باعث ضعف حرارات غریزی بدن میشود…

برای نمونه خوب است بدانیم نگاه به زن نامحرم،